Mikä ihmeen Just Nii?

Just Nii Oy:n yrittäjänä toimin minä, Heli-Anna Immonen - kutsumanimeltäni Hanna. Just nii tarkoittaa minulle juuri sitä, mitä ihminen itse milläkin hetkellä ajattelee ja kokee. Tilanne voi olla just nii sellainen, ettei millään meinaa näkyä ulospääsyä pulmista ja kulmista, ovesta eikä ikkunasta. Just nii voi olla myös juuri se oivallus, kun haluaa ja ottaa vastaan tukea. Kun näkeekin työskentelyn aikana ja sen jälkeen hyvän hankaluuksista huolimatta.

Just Nii yrityksen nimenä muotoutuu omista läheisimmistäni. Siksikin Just Nii on sydämenasiani ja haluan ajatusmaailmani tulevan esiin palvelutarjonnassani ydinosaamisenani lämmöllä ja yksilöllisyydellä.

Olen työskennellyt sosiaalialalla vuodesta 2007 alkaen niin koulukuraattorina, perhetyön kehittäjä- ja asiantuntijatehtävissä, päiväperhekuntoutuksessa kuin lastensuojelun sosiaalityössä. Asiakastyössä minulle on tärkeää kuulla ja nostaa esiin asiakkaan ääni, oli kyseessä lapsi tai aikuinen, pariskunta tai laajempi perhe, yksilö- tai verkostotyö. Ajattelen asiakkaan olevan itse oman elämänsä asiantuntija ja minun tehtäväni on kunnioittaa jokaisen yksilöllistä prosessia toimien kuulijana ja hoksauttajana yhdessä pohtien. Olen lempeä kohtaaja, mutta haluan myös tarvittaessa hieman haastaa asiakasta pohdinnoissaan. Ihmisen kasvaminen ja kehittyminen suhteissa sekä kehollisuuden merkitys tunteidensäätelyssä ja tulkinnoissamme ovat minulle tärkeitä lähtökohtia työssäni.

Kouluttaudun mielelläni, sillä haluan kehittää ammattitaitoani ja tuoda kohdennettua osaamistani asiakkaideni hyödyksi.

KOULUTUKSENI

☆ YTM, sosiaalityöntekijä

☆ KM (kasvatuspsykologia)

☆ lyhytterapeutti

☆ uusperheneuvoja

☆ ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

☆ tradenomi

Lisäksi opintopaletistani löytyvät

☆ julkisen sektorin perheterapiaopinnot (40 op)

☆ Solmuja parisuhteessa -parineuvojaopinnot

☆ Kiikku-vauvaperhetyön erikoistumisopinnot (30 op)